Menu
Základní škola a mateřská škola Konstantinovy Lázně
Základní škola
a mateřská škola Konstantinovy Lázně

Pohledy do historie lázeňské školy - 4 (1945/46)

Cenným historickým pramenem mapujícím poválečný vývoj a činnost lázeňské školy je dochovaná kronika vedená jejími řediteli od roku 1945. První poválečný školní rok je zde popsán následujícími slovy:

„Dne 2. září 1945 byla slavnostně otevřena obecná škola v budově bývalé německé školy. Ve vyzdobené třídě se sešlo mnoho občanstva a dětí. Slavnost zahájil tehdejší předseda místní správní komise A. Stočes. O úkolech a o poslání školy promluvil řídící učitel Miroslav Blahout. Slavnost byla ukončena slibem, že se všichni postaráme, aby škody způsobené naší škole za okupace vůbec, byly brzy odstraněny.

Při zápisu na školní rok 1945/1946 bylo zapsáno 15 dětí.

Na obecné škole v Konstantinových Lázních byl na vlastní žádost ustanoven Miroslav Blahout zatímním řídícím učitelem dekretem zmocněnce ministerstva školství a osvěty v Plané č.33/45 ze dne 16. 7. 1945 s platností od 17. července 1945. Miroslav Blahout se narodil dne 28. 7. 1916 v Branišově, okres Prachatice. Učitelský ústav navštěvoval v Příbrami, kde roku 1935 maturoval, tamtéž vykonal zkoušku učitelské způsobilosti pro školy obecní r. 1937. Jmenovaný působil nejprve na školách v okrese blatenském, od roku 1937 působil na bývalých státních školách jako řídící učitel v Ošelíně, okres Stříbro, po nešťastném roce 1938 vrátil se opět na okres blatenský, kde působil posledně jako řídící učitel obecní školy v Dožicích. Ihned po revoluci vrátil se opět do pohraničí a do naturálního bytu se nastěhoval dne 13. srpna 1945.

Dne 3. září 1945 začalo na škole pravidelné vyučování. Náboženství a dívčím ručním pracím se zpočátku nevyučovalo. Dne 1. října 1945 nastoupil Miroslav Blahout vojenský výcvik na dobu 5 měsíců. Po nějaký čas bylo vyučování přerušeno. Od 15. října 1945 působil na škole výpomocný učitel František Veverka, který ale životopis nezanechal.

Od 19.listopadu 1945 pak byla ustanovena na zdejší školu Marie Bajerová, učitelka z okresu Praha – venkov, která působila na zdejší škole do 14. prosince, t.j. do vánočních prázdnin. Vánoční prázdniny trvaly od 16. prosince 1945 do 13. ledna 1946.

Protože učitelka Marie Bajerová onemocněla, byla přeložena zpět do vnitrozemí a vánoční prázdniny byly na zdejší škole prodlouženy do 29. ledna 1946. Na škole nebyla v té době žádná učitelská síla. Životopis učitelky M. Bajerové také není po ruce.

Od 30. ledna 1946 začala vyučovat na zdejší škole učitelka Miluše Knížová, která byla ustanovena na měšťanské škole v Bezdružicích a do návratu řídícího učitele Miroslava Blahouta vyučovala zde.

Dne 28. února 1946 se vrátil z vojny Miroslav Blahout a dnem 1. března 1946 počal opět vyučovati. Miluše Knížová se vrátila opět na měšť. školu do Bezdružic.

Dne 28. března 1946 vykonal ve škole inspekci p. zmocněnec ministerstva školství a osvěty v Plané u Mar. Lázní Josef Mařík.

Od 14. dubna včetně do 23. dubna byly velikonoční prázdniny, takže první vyučovací den byl 24. duben.

Od 1. dubna 1946 byla na škole ustanovena učitelka domácích nauk Vlasta Žáčková – Rokoská. Jmenovaná se narodila dne 6. července 1918 ve Vel. Meziříčí. V letech 1935 – 1937 navštěvovala učitelský ústav dom. nauk v Žatci. Od 1. března 1940 vyučovala na školách v okrese Humpoleckém, a to na školách: v Koberovicích, Vojslavicích, Lhoticích, Speřicích, Želivě, Petrovicích, Sedlici, Jiřicích, Světlicích, Budíkově a v Humpolci. Na zdejší školu ustanovena dekretem mšao1) v Plané č. 976/46 ze dne 20. března 1946.

Dne 1. května 1946 dosáhl počet dětí na škole čísla 52 a správa školy zažádala o otevření II. třídy.

Od 1. května 1946 byla ve zdejší obci znovuotevřena mateřská škola. Počet dětí na mateřské škole jest: 21 dětí. Zatím jest umístěna v domě č. 35, kde byla také dříve německá mateřská škola. První učitelkou mateřské školy jest učitelka Lidmila Suchá, přeložená sem z mateřské školy v Klenčí u Domažlic. Jmenovaná byla ustanovena dekretem ošv2) v Plané č. 1357 z 8. dubna 1946.

Dne 4. května v sobotu vzpomenuto ve slavnostně vyzdobené třídě prvního výročí národní revoluce. V předvečer 5. května přednesly dětí básně u vatry, která byla o ½ 8 hodině večerní zapálena. Slavnostním řečníkem byl řídící učitel Miroslav Blahout.

Dne 28. května 1946 bylo vzpomenuto ve dvou prvních hodinách ve školní slavnosti 62. narozenin našeho milovaného prezidenta dr. Edwarda Beneše. Ve slavnostně vyzdobené třídě učinil projev řídící učitel Miroslav Blahout, v němž zdůraznil veliké zásluhy prezidentovy o osvobození republiky. Pak byly recitovány básně a o 10. hodině vyslechnut společně rozhlasový projev. Po slavnosti bylo normální vyučování. Na škole vlály po celý den státní vlajky.

Dne 9. června byly slavnostně vysvěceny léčivé prameny Konstantinových Lázní profesorem Limpouchem z Plzně. Při této tradiční slavnosti se sešlo v Konstantinových Lázních asi 1 500 lidí. Prameny byly nově pojmenovány na pramen Hany Benešové, pramen gen. Svobody a pramen ministra dr. Procházky. Jako oficielní hosté byly za mno3) generál Kutlwašr, za min. zdravotnictví Hubert Havránek a za ZNV4) – dr. Kosina. Slavnost měla velmi pěkný průběh.

Týden dětské radosti se opravdu v Konstantinových Lázní vydařil. MNV5) v Konstantinových Lázní přidělil škole 2 osypané stromy třešní a děti dostávají denně jednu případně dvě porce třešní; rovněž děti z mateřské školy se na této radosti podílejí. Dne 20. června o 9. hodině dop. sehrály děti obecné a mateřské školy dětskou besídku s názvem „Prázdniny už jedou k nám“ – s pásmem scén a básní. Slavnost, na níž se dostavili rodiče v hojném počtu, zahájil říd. uč. Miroslav Blahout, který zdůraznil význam školy a zmínil se vůbec o uplynulém školním roce. Tentýž den zúčastnily se děti dětského dne v Bezdružicích, kde se opravdu pobavily, takže to byl skutečný „Týden dětské radosti“. V Bezdružicích promluvil k dětem p. okresní školní inspektor Josef Mařík.

Dne 19. června byl slavnostně zdůrazněn mládeží veřejný význam lesa, a to ve dvou střediscích: v Konstantinových Lázní a v Trstěnicích. Z obou těchto míst byly vyslány štafety do místa ONV6) v Plané. K tomu účelu sešly se děti z okolních škol (obecná škola Okrouhlé Hradiště, Česká Domaslav, obecná a měšťanská škola Bezdružice) o 10. hodině před Lázeňský dům. Odtud byly děti odvedeny k budově Správy státních lesů, kde se jich ujali lesníci v čele s p. lesmistrem Eiseltem, který dětem přednesl poutavou přednášku v lese o vzniku, vývoji a ochraně lesa. Okresní péče o mládež z Plané přivezla dětem chutnou svačinu. Pak místní Junáci zapálili táborový oheň a předvedli dětem pásmo básní a písní. Odpoledne si děti prohlédly prameny, Lázeňský dům a park.

Zemská školní rada v Praze výnosem ze dne 22. května 1946, č. II/2 1159/46 povolila vzhledem k přírůstku žactva na zdejší škole druhou třídu s účinností od 1. dubna 1946. Pro nedostatek učitelských sil nebyla bohužel prakticky druhá třída otevřena a do konce školního roku byla zdejší škola organizována jako jednotřídka.

Dne 22. června byly rozdány školní zprávy. Při malé školní slavnosti bylo vzpomenuto M. Jana Husa a uděleny pokyny, jak se chovati o prázdninách.

Hlavní prázdniny začaly dne 23. června 1946. "

Školní rok 1945/46 ukončen dne 31. srpna 1946.

Miroslav Blahout
řídící učitel

  1. ministerstvo školství a osvěty

  2. okresní školský výbor

  3. ministerstvo národní obrany

  4. zemský národní výbor

  5. místní národní výbor

  6. okresní národní výbor

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
oblačno 28 °C 14 °C
oblačno, jihovýchodní větřík
vítrJV, 2.67m/s
tlak1017hPa
vlhkost44%

Facebook

Facebook

Mohlo by Vás zajímat