Menu
Základní škola a mateřská škola Konstantinovy Lázně
Základní škola
a mateřská škola Konstantinovy Lázně

Pohledy do historie lázeňské školy - 10 (90. léta min. století)

90. léta

Po Sametové revoluci 17. listopadu 1989 se nejen změnilo politické zřízení naší republiky, ale rovněž charakter aktivit lázeňské školy.

Ustaly povinné oslavy politických výročí a událostí, do popředí se dostávají nové formy práce a metody výchovně vzdělávací procesu - je zaváděno projektové vyučování, začíná se se speciální péčí o žáky s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie…) formou doučování a individuálního přístupu. Výuka ruského jazyka je vystřídána německým jazykem (na částečný úvazek ho vyučuje Anna Roučková), žáci stále dostávají zdarma učebnice, ale pracovní sešity a další pomůcky jim kupují rodiče. Začíná se vyučovat náboženství formou zájmového kroužku „Základy křesťanství“, který až do dnešní doby vede Ing. Marie Vaňková. Oslovení „soudružko učitelko“ se změnilo na „paní učitelko“.

Učitelský sbor v té době tvoří  ředitelka školy Eliška Pubrdlová, Marie Pavlasová, Marie Veselá (Vlčková) a Erika Hovorková. Za nemocnou Marii Vlčkovou nastupuje dočasně Hana Hábrová a v polovině 90. let přichází Alena Kaĺavská. Poslední posilou učitelského sboru je Hana Vrtělková, a v tomto složení zůstává sbor až do roku 2004.

Zahájení školního roku začíná jako i v předcházejících letech slavnostním shromážděním za účasti zástupců obce, ale bez dlouhých „výchovných“ projevů,  žáci prvního ročníku jsou vždy přivítáni malým dárkem. Odcházející žáci se na konci pátého ročníku  loučí vlastním originálním programem  - ať už je to diskotéka, soutěže, hry či zábavný komponovaný program pro rodiče i spolužáky.

Bohužel ubývá zájmových kroužků, protože nejsou vedoucí, kteří by je vedli (např. v roce 19991/92 pracují při škole pouze tři kroužky – tělovýchovný, požární, fotbalový), svou činnost zahájil skautský oddíl ( vedoucí Ing. Marie Vaňková, p. Ilja Borovec). Počet zájmových kroužků se začíná opět zvyšovat až na přelomu tisíciletí.

Žáci se úspěšně účastní nejrůznějších vědomostních, sportovních a matematických soutěží v okrese a kraji, učitelé se začínají stále více vzdělávat a rozšiřovat svoji odbornost v rámci „dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“ (DVPP) na různých seminářích především v Plzni a rovněž studiem na pedagogické fakultě. Bohužel pro špatné dopravní spojení postupně klesá počet účastí žáků na akcích a soutěžích konaných v okresním městě, pokračuje pouze konání plaveckého kurzu v Tachově.

Již se neorganizuje sběr odpadových surovin, léčivých bylin ani papíru. Krátkodobě se sbírala jen pomerančová kůra, která vždy provoněla celou školu.

Byly zavedeny dny otevřených dveří pro rodiče, v jejichž rámci škola prezentovala svou činnost, připravovala výstavky žákovských prací či ukázky výuky.

V polovině devadesátých let začíná spolupráce se ZUŠ Bezdružice - pod vedením pana Jiřího Paláta a dalších učitelů probíhá výuka nauky a hry na hudební nástroje přímo ve škole.

Finanční prostředky na drobnější nákupy vybavení školy jsou nově získávány i pomocí sponzorských darů od místních firem a podnikatelů.

Jako rok změn můžeme nazvat školní rok 1996/97, který byl v důsledku nedokončených stavebních úprav školní budovy zahájen až 5. září, a to slavnostním otevřením nové patrové přístavby, která byla postavena na místě bývalé zbourané školní družiny. V přízemí vznikla nová místnost pro družinu, v patře pak nově vybavená světlá moderní třída.

V platnost vešel nový vzdělávací program „Základní škola“1), 5. ročník se stal opět součástí prvního stupně, a protože nová třída ještě nebyla zcela hotova, žáci 3. ročníku se pod vedením posily učitelského sboru Hany Hábrové vyučovali v sousední mateřské škole.

Úspěšní žáci 5. ročníku mají možnost absolvovat přijímací zkoušky na Gymnázium ve Stříbře, díky přípravě pod vedením učitelů je úspěšnost jejich přijetí každoročně velmi vysoká.

Rozběhl se pitný režim – prodej malých „pitíček“, který je v dalším roce rozšířen o pití mléka a později i o prodej zdravých svačinek.

Ve školním roce 1997/98 jsou po 20 letech z důvodu stále ubývajícího počtu žáků opět spojeny dva ročníky do jedné třídy,  a to 2. a  3. ročník. 

Ke konci 90. let škola začíná více informovat veřejnost o své činnosti prostřednictvím pravidelných článků v místním Zpravodaji.

V průběhu 90. let se kromě velké nové přístavby upravovaly i další vnitřní a vnější prostory školy,  a to následovně:

1990/91 - vymalovány všechny místnosti a chodby, vyměněny lustry v horní třídě, obnoveny olejové nátěry.

1991/92 - natřeny radiátory, schody, ve třech třídách vyměněna podlahová krytina (slouží dodnes), dokončena výměna lustrů

1993/94 - upraveny prostory družiny (lino), vyměněn bojler – za přispění sponzorů

1994/95 – vstupní prostory družiny obloženy dřevem, natřen plot, zakoupena sedací souprava a dvě skříně

1995/96 -podána žádost na MŠMT na finanční dotaci na generální opravu školy a přestavbu ŠD

( stát - 800 000,- obec – 800 000,-)

 1996/97 - na základě získání peněz z „Programu zkvalitňování technického stavu škol“ byla provedena protiradonová opatření, zprovozněna nová školní přístavba – fasáda, rekonstrukce ústředního topení, sociálního zařízení

1998/99 - za přispění sponzorů zakoupeny nové židle, rolety, lino v jedné třídě, od OÚ získána kopírka, vybetonován prostor u hlavního vchodu

1999/2000 - sponzorský dar Léčebných lázní Konst. Lázně  – pořízeny koberce do ředitelny a sborovny. Nátěr střechy.

1) Schválen MŠMT dne 30.4. 1996 pod čj. 16 847/96 - 2 s platností od 1. 9. 1996. Vznikl z důvodu nutnosti přehodnocení a úpravy stávajících učebních osnov. Kromě Základní školy byly  na výběr další dvě alternativy vzdělávacího programu: Obecná škola a Národní škola. Později vzniká řada alternativních škol, např. církevní, waldorfské, montessoriovské a další.

Vysvětlivky zkratek:

  • DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • MŠMT – ministerstvo školství a mládeže
  • OÚ – obecní úřad
  • ŠD – školní družina
  • ZUŠ – základní umělecká škola

Škola po rekonstrukci

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
1
29 30
1
31
2
1 2

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
déšť 16 °C 10 °C
déšť, slabý jihozápadní vítr
vítrJZ, 4.08m/s
tlak1007hPa
vlhkost98%
srážky7.49mm

Facebook

Facebook

Mohlo by Vás zajímat